Prejsť na obsah
Dekanát fakulty
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Telefón: 02 59325111, 0918 674 111
Fax: 02 524 95 381, 02 52493198
http://www.fchpt.stuba.sk

Dekanát  a PTÚ
 
     
Tajomníčka fakulty    
Ing. Alena Michalová 905 505 900 alena.michalova@stuba.sk  
     
Sekretariát dekana    
Valéria Töröková 918 674 319 valeria.torokova@stuba.sk
    fax 524 953 81
     
Úsek pedagogických činností    
Pedagogické oddelenie    
Mgr. Anna Balogová - vedúca odd. 918 674 239 anna_balogova@stuba.sk
     
Bakalárske štúdium     
Veronika Hrušková 918 674 243 veronika.hruskova@stuba.sk
Ing. Mária Zítková 918 674 635 maria.zitkova@stuba.sk
Mgr. Eva Danášová 918 674 242 eva.danasova@stuba.sk
     
Inžinierske štúdium    
Tatiana Palatinusová 918 674 245 tatiana.palatinusova@stuba.sk
     
Doktorandské štúdium    
Mgr. Anna Balogová 918 674 239 anna_balogova@stuba.sk
     
Referát prijímacieho konania na Bc a Ing štúdium a mobility
   
Monika Chorváthová 918 674 337 monika.chorvathova@stuba.sk
     
Referát pre sociálne štipendiá    
Mgr. Anna Balogová 918 674 239 anna_balogova@stuba.sk
     
Úsek zamestnaneckých a platových činností    
Oddelenie ekonomiky práce     
Ing. Zuzana Klempová - vedúca odd. 918 674 309 zuzana.klempova@stuba.sk
Lýdia Pustaiová 918 674 634 lydia.pustaiova@stuba.sk
     
Personálne oddelenie    
Mgr. Daša Kunkelová      918 674 290  dasa.kunkelova@stuba.sk
Mzdová účtáreň    
Jana Polakovičová 918 674 125 jana.polakovicova@stuba.sk
Ing. Edita Millerová 918 674 125 edita.millerova@stuba.sk
     
     
Úsek ekonomických činností    
Ekonomické oddelenie    
Mgr. Eva Zemanová - vedúca odd. 918 674 132 eva.zemanova@stuba.sk
Ing. Darina Drusková 918 674 133 darina.druskova@stuba.sk
Eva Cvečková 918 674 638 eva.cvečkova@stuba.sk
Ing. Pavol Troiak 918 674 230 pavol.troiak@stuba.sk 
Mgr. Silvia Gaučíková 918 674 318 silvia.gaucikova@stuba.sk
Jarmila Androvičová 918 674 636 jarmila.androvicova@stuba.sk
Troiaková Darina, Mgr. 918 674 492 darina.troiakova@stuba.sk
Alena Čaplová (pokladňa) 918 674 244 alena.caplova@stuba.sk
     
Referát pre zahraničné styky    
Gabriela Drobňáková 918 674 193 gabriela.drobnakova@stuba.sk
     
Referát pre vedu a výskum    
Ing. Anna Janáková 918 674 290 anna.janakova@stuba.sk
     
Referát BOZP a PO    
Ing. Peter Chudina 911 824 800 chudina@profisslovakia
Ing. Pavol Tomáš     903 345286  tomas@profissslovakia
     
Prevádzkovo - technický útvar