Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Prihlasovanie na učiteľské a zamestnanecké Erasmus+ mobility

Vážení učitelia a zamestnanci FCHPT STU

v čase do 18.11.2016 je možné sa prihlásiť na učiteľské a zamestnanecké Erasmus+ mobility v školskom roku 2016 / 2017.

Svoju prihlášku adresujte na emailovú adresu Erasmus koordinatora miloslav.drtil@stuba.sk.
Počet mobilít pre našu fakultu je 6 osôb.
Výška grantu na 1 učiteľa je cca. 100 Eur na deň (v závislosti od štátu s navštívenou univerzitou). Odporúčaná dĺžka mobility je 2 až 4 dni + 1 deň na cestu (s povinnosťou odučiť minimálne 8 hodín v prípade učiteľskej mobility). Ak zostanú ešte nejaké grantové prostriedky v rámci STU nevyčerpané, bude možné zrealizovať aj ďalšiu mobilitu a preto budeme evidovať okrem prihlásených aj nahradnika/ov.

Takisto je možné grant minúť aj na tzv. zamestnanecké mobility. O výbere účastníkov mobility rozhoduje na FCHPT čas podania prihlášky a aktivity učiteľov pri prijímaní a výučbe zahraničných Erasmus študentov. V tomto prípade sa čas podania prihlášky stane až kritériom č.2. Výučbu Erasmus študentov uveďte pre istotu vo Vašej prihláške (aj keď fakultná evidencia existuje...).

Prosíme rešpektovať partnerské inštitúcie, s ktorými má naša fakulta podpísané bilaterálne dohody (zoznam). Ak by ste mali prednostný záujem o školu, kde nemáme podpísanú dohodu, dá sa vybaviť aj nová dohoda (ale radšej volte také školy, ktoré sú na zozname).

Kontaktujte Erasmus koordinátora - pošlem Vám draft zmluvy a inštrukcie, ako tieto zmluvy podpísať čo najrýchlejšie... Zmluvy nemusia byť v uvedenom termíne pre prihlášky, ale snažte sa hlásiť tam, kde za podpis zmluvy viete minimálne "zalobovať" (nech niekomu zbytočne neblokujete mobilitu s tým, že sa na svoju zamýšľanú školu nakoniec nedostanete).

S pozdravom,
prof. Miloslav Drtil, PhD.
Fakultný Erasmus koordinátor


Zahraničné pracovné cesty a prijatie zahraničných hostí

Fakulta v roku 2015 už tradične pokračovala v trende širokej medzinárodnej spolupráce, čo sa prejavilo počtami vycestovaní pracovníkov FCHPT STU na konferencie a pracovné cesty do zahraničia, ako aj počtom prijatých zahraničných hostí na fakulte a tiež počtom mobilít študentov a učiteľov.

Správa dekana za rok 2015

Staršie správy: