Prejsť na obsah Textová verzia
pondelok, 27. apríl 2015

Informácie pre absolventov

2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na Fakulte chemickej VUT Brno
Leták [PDF]
Dekan Fakulty chemickej Vysokého učení technického v Brne vyhlásil 2. kolo prijímacieho konania na štúdium doktorandských študijných programov pre ak. r. 2014/15. Vďaka novo vybudovanej výskumnej infraštruktúre fakulty a voľným kapacitám vo vedeckých týmoch tak ponúka možnosť kvalitným študentom pokračovať v doktorandskom štúdiu. Niektoré z dôvodov, prečo je dobré byť doktorandom na FCH VUT Brno, nájdete v priloženom letáku z 1. kola. Témy pre doktorandské štúdium nájdete na stránkach s prehľadom študijných programov/odborov a aj pri vypĺňaní elektronickej prihlášky. Termín pre podanie prihlášky je 31. 8. 2014, prijímacia skúška sa bude konať 15. 9. 2014. 

Doklady o štúdiu

Stretnutie absolventov ChtF SVŠT po 40 rokoch

Pridané: 07.10.2014
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2015 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81