Prejsť na obsah Grafická verzia
pondelok, 20. október 2014
16. slovenská ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Navrhovanie kandidátov na dekana FCHPT STU

Navrhovanie kandidátov na dekana FCHPT STU

- zamestnanci FCHPT STU – nečlenovia Akademickej obce a študenti FCHPT STU

Viac
Prezentácia SANECA a.s. Hlohovec na FCHPT STU

Prezentácia SANECA a.s. Hlohovec na FCHPT STU

Pozývame vás na prezentáciu dňa 22. 10.2014 v miestnosti CH 17 o 13. hodine

... aj o možnosti uplatnenia absolventov našej fakulty, tréningových programoch, možnosti riešenia záverečných prác ...

Viac

veda a výskum

Aktuality

9. 9. 2014, Bratislava - informačný deň LEIT & FET (oblasti: ICT, vesmír, nano a budúce a vznikajúce ... Viac

dianie na fakulte

Oznam o doplňujúcich voľbách do AS FCHPT STU

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby za študentskú časť Akademického senátu.

Viac
 
© 2014 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81