Prejsť na obsah Grafická verzia
sobota, 30. august 2014
Virtuálna prehliadka
Stretnutie vedenia FCHPT s jubilantmi

Stretnutie vedenia FCHPT s jubilantmi

Už sa stalo zvykom, že sa dvakrát ročne stretáva vedenie fakulty s jubilantmi.
Dňa 24. 6. 2014 sa v Modrom salóniku uskutočnilo neformálne posedenie s tými zamestnancami,
ktorí v I. polroku oslávili životné alebo pracovné jubileum.

Viac
 
© 2014 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81