Prejsť na obsah Grafická verzia
sobota, 29. november 2014
Najnovšie hodnotenie fakúlt vysokých škôl - 2014 /ARRA/
ARRA zverejnila Hodnotenie fakúlt vysokých škôl za rok 2014

ARRA zverejnila Hodnotenie fakúlt vysokých škôl za rok 2014

FCHPT opäť hodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku

Viac
Výsledky volieb kandidáta na dekana FCHPT STU

Výsledky volieb kandidáta na dekana FCHPT STU

Za kandidáta na funkciu dekana FCHPT STU na obdobie 2015 - 2019 bol zvolený
Akademickým senátom FCHPT STU prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.

Viac

veda a výskum

Aktuality

9. 9. 2014, Bratislava - informačný deň LEIT & FET (oblasti: ICT, vesmír, nano a budúce a vznikajúce ... Viac

vzdelávanie

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2014/2015

Zápis 1. ročník Bc. štúdia 25.08., 26.08., 27.08. 2014 08.00 hod. CH 12, CH 14, CH 15 ... Viac
 
© 2014 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81