Prejsť na obsah Grafická verzia
streda, 2. december 2015
Najnovšie hodnotenie fakúlt vysokých škôl - 2014 /ARRA/
Nový organizačný poriadok FCHPT STU

Nový organizačný poriadok FCHPT STU

Organizačné zmeny s účinnosťou 25. novembra 2015 Viac
Voľby do AS FCHPT STU

Voľby do AS FCHPT STU

Predseda Akademického senátu (AS) FCHT STU Vladimír Lukeš v zmysle Zásad volieb do AS STU vyhlásil dňa 26. 11. 2015 voľby do Akademického senátu FCHPT STU na obdobie 2016 - 2020 Viac
 
© 2015 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81