Prejsť na obsah Grafická verzia
štvrtok, 30. október 2014
16. slovenská ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave na obdobie  2015 – 2019

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019

Akademický senát FCHPT STU na svojom zasadaní 26. júna 2014 schválil zásady volieb (materiál-74-2014) a harmonogram volieb (materiál-75-2014) kandidáta na dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2015 – 2019

Viac

veda a výskum

Aktuality

9. 9. 2014, Bratislava - informačný deň LEIT & FET (oblasti: ICT, vesmír, nano a budúce a vznikajúce ... Viac

dianie na fakulte

Oznam o doplňujúcich voľbách do AS FCHPT STU

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby za študentskú časť Akademického senátu.

Viac
 
© 2014 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81